اردوهای ورزشی
ردیف مکان پایه تحصیلی تاریخ روز ساعت هزینه توضیحات
1 کوه روی کلیه پایه ها 26مهر سه شنبه 7صبح ------ روز تربیت بدنی
2 کیش کلیه پایه ها 6 آذر 402 دوشنبه 10 شب   مسابقه فوتبال
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS