برنامه امتحانات

برنامه امتحانات پایه دهم

تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1402/06/01 چهارشنبه 7/30 عربی 1  
1402/06/02 پنج شنبه 7/30 تعلیمات دینی  
1402/06/04 شنبه 7/30 زبان خارجی 1  
1402/06/05 یکشنبه 7/30 فارسی 1  
1402/06/06 دوشنبه 7/30 دانش فنی پایه  
1402/06/07 سه شنبه 7/30 زیست  
1402/06/08 چهارشنبه 7/30 ارتباط موثر  
1402/06/11 شنبه 7/30 ریاضی  
1402/06/13 دوشنبه 7/30 الزامات  
1402/06/14 سه شنبه 7/30 جغرافیا  
1402/06/20 دوشنبه 7

توسعه مهارت های چابکی  ذهنی

دارت

اسکیت

بدمینتون

تنیس روی میز

شطرنج

توسعه مهارت های جسمانی حرکتی

شنا

کشتی

دو میدانی

ژیمناستیک

بدنسازی

آزمون عملی در سالن ورزش شهدای قصر دشت واقع در خیابان وکلا کوچه 24 پشت کلانتری قصر دشت برگزار می گردد 

راس ساعت 7 صبح در سالن حضور داشته باشید

هر گونه غیبت و تاخیر به منزله صفر تلقی می گردد

کلیه هنر جویان بایستی با لباس و کفش اسپورت (فرم هنرستان) در سالن حضور داشته باشند.

         

 

برنامه امتحانات پایه یازدهم

 
تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1402/06/01 چهارشنبه 9 عربی 2  
1402/06/02 پنج شنبه 9

تعلیمات دینی

فارسی

 
1402/06/04 شنبه 9 زبان خارجی 2  
1402/06/05 یکشنبه 9 تفکر و سواد رسانه ای  
1402/06/06 دوشنبه 9 فیزیک  
1402/06/07 سه شنبه 9 انسان و محیط زیست  
1402/06/08 چهارشنبه 9 کارگاه نوآوری و کار آفرینی  
1402/06/11 شنبه 9 ریاضی  
1402/06/13 دوشنبه 9 کاربرد فناوری نوین  
1402/06/20 دوشنبه 7 

توسعه مهارت های حرکتی با توپ

والیبال

بسکتبال

هندبال

فوتبال

فوتسال

توسعه مهارت های رزمی هدفی

تیراندازی

تیرکمان

کاراته

تکواندو

پینت بال

آزمون عملی در سالن ورزش شهدای قصر دشت واقع در خیابان وکلا کوچه 24 پشت کلانتری قصر دشت برگزار می گردد 

راس ساعت 7 صبح در سالن حضور داشته باشید

هر گونه غیبت و تاخیر به منزله صفر تلقی می گردد

کلیه هنر جویان بایستی با لباس و کفش اسپورت (فرم هنرستان) در سالن حضور داشته باشند.

         

 

برنامه امتحانات پایه دوازدهم

تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1402/06/01 چهارشنبه 11 شیمی  
1402/06/02 پنجشنبه 11

تعلیمات دینی

فارسی

 
1402/06/04 شنبه 11 جدول نویسی مسابقات ورزشی  
1402/06/05 یکشنبه 11 دانش فنی تخصصی  
1402/06/06 دوشنبه 11

علوم اجتماعی

سلامت و بهداشت

 
1402/06/07 سه شنبه 11

توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

روانشناسی ورزشی

 
1402/06/08 چهارشنبه 11

مدیریت خانواده

آمادگی دفاعی

 
1402/06/11 شنبه 11

توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

برنامه ریزی تغذیه ورزشی

برنامه ریزی ورزشی در فضاهای سرپوشیده و روباز

 
1402/06/12 یکشنبه 11

توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

برنامه ریزی ورزش برای سطوح مختلف

سلامتی معلولان

 
1402/06/13 دوشنبه 11

عملیات تکمیلی و اصلاحی ورزش ها

پیکر سنجی

 
1402/06/14 سه شنبه 11

عملیات تکمیلی و اصلاحی ورزش ها

آسیب شناسی ورزشی

 
1402/06/18 شنبه 11

توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی

 
1402/06/19 یکشنبه 11

عملیات تکمیلی و اصلاحی ورزش ها

بدنسازی مدرن

اخلاق حرفه ای

 
         

 

امتحانات تغییر رشته

 
 تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1402/06/06 دوشنبه 7/30 دانش فنی پایه  
1402/06/08 چهارشنبه 7/30 ارتباط موثر  
1402/06/13 دوشنبه 7/30 الزامات محیط کار  
1402/06/20 دوشنبه 7/30 توسعه مهارت های چابکی ذهنی - دارت - اسکیت - بدمینتون تنیس روی میز شطرنج   توسعه مهارت های جسمانی حرکتی شنا - کشتی - دوومیدانی ژیمناستیک بدنسازی  
         
         
         
         
         

 


All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS