دانش آموزان پایه دوازدهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 امیرارسالان آباد 0 دوازدهم فوتبال  
2 امیرحسین اسفندیاری 0 دوازدهم بوکس  
3 سپهر افروغی 0 دوازدهم فوتبال  
4 سعید اکبرپور 0 دوازدهم فوتبال  
5 ابوالفضل حاتمی  0 دوازدهم فوتبال  
6 رضا حسنی 0 دوازدهم بوکس  
7 حمیدرضا زارع 0 دوازدهم بدنسازی  
8 محمد مهدی شاملی 0 دوازدهم فوتبال  
9 امیر رضا شکوهی 0 دوازدهم واترپلو  
10 ابوالفضل شیرعلی پور 0 دوازدهم شنا  
11 مهدی عبدالهی 0 دوازدهم بدنسازی  
12 ابوالفضل علیپور 0 دوازدهم فوتبال  
13 عباس غلام زاده 0 دوازدهم فوتبال  
14 علی فرهمند پویا 0 دوازدهم والیبال  
15 محمد امین قایدی 0 دوازدهم بدنسازی  
16 پوریا گلکار 0 دوازدهم بوکس  
17 امیرمحمد منصورآبادی 0 دوازدهم فوتبال  
18 کورش نیک منش 0 دوازدهم والیبال  
19 سعید هدایت 0 دوازدهم فوتبال  
20 محمد امین رنجبر 0 دوازدهم فوتبال  
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS