دانش آموزان پایه دوازدهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 شایان اسدی 0 دوازدهم کشتی  
2 روزبه بامداد 0 دوازدهم بدنسازی  
3 معین بذرافکن 0 دوازدهم فوتبال  
4 محمد مهدی تقی پور فرد 0 دوازدهم فوتبال  
5 اسماعیل جعفری 0 دوازدهم بدنسازی  
6 امیر علی خاکی 0 دوازدهم کاراته  
7 امیرحسین درویشی 0 دوازدهم فوتبال  
8 شاهرخ رزمجویی 0 دوازدهم فوتبال  
9 امیرحسین زارع 0 دوازدهم فوتبال  
10 عرفان زعفرانی 0 دوازدهم فوتبال  
11 محمدرضا سرائی 0 دوازدهم کشتی  
12 حامد سلیمانی 0 دوازدهم فوتبال  
13 مهرشاد عباسی 0 دوازدهم شنا  
14 محمد رضا عظیمی 0 دوازدهم فوتبال  
15 محمدصادق غفاری 0 دوازدهم فوتبال  
16 حسین فارسی 0 دوازدهم فوتبال  
17 سبحان قاسمی مزیدی 0 دوازدهم بدنسازی  
18 ابوالفضل قبادی نژاد 0 دوازدهم بدنسازی  
19 محمد رضا مالکی 0 دوازدهم فوتبال  
20 امیرحسین محمدتقی زاده 0 دوازدهم فوتبال  
21 ابوالفضل محمدی 0 دوازدهم فوتبال  
22 علیرضا نظری 0 دوازدهم فوتبال  
23 ابراهیم امیدی 0 دوازدهم فوتبال  
24 مهدی جمعه 0 دوازدهم فوتبال  
25 علی خلیفه 0 دوازدهم فوتبال  
26 آرین راسخی 0 دوازدهم فوتبال  
27 رضا رحیمی پور 0 دوازدهم بدنسازی  
28 سیدعلی رضوی پور 0 دوازدهم بدنسازی  
29 ارشیا ریگی 0 دوازدهم فوتبال  
30 علیرضا زارعی 0 دوازدهم فوتبال  
31 امیرحسین سیاح پور 0 دوازدهم بدنسازی  
32 رضا شاپورجانی 0 دوازدهم کشتی  
33 محمدحسین شاپورجانی 0 دوازدهم فوتبال  
34 مرتضی صفری مند 0 دوازدهم فوتبال  
35 سیدعبدالحسین طاهانی 0 دوازدهم کشتی  
36 مصطفی ظریف 0 دوازدهم بدنسازی  
37 رضا عابدی 0 دوازدهم فوتبال  
38 پویا قائدی 0 دوازدهم فوتبال  
39 رضا قائدی 0 دوازدهم پارکور  
40 امیرحسین کارگر 0 دوازدهم بدنسازی  
41 آریا کوهستانی 0 دوازدهم بوکس  
42 علیرضا میری 0 دوازدهم فوتبال  
43 امیرحسین نوروزی 0 دوازدهم فوتبال  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS