دانش آموزان پایه یازدهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 ارشیا اسکندری 0 یازدهم وشوو
2 علی افشار 0 یازدهم فوتبال
3 محمرضا اکبری 0 یازدهم بدنسازی
4 علی اله یاری 0 یازدهم فوتبال
5 پوریا انصاری پور 0 یازدهم بدنسازی
6 احسان اوجی 0 یازدهم شطرنج
7 محمد مهدی باختر 0 یازدهم فوتبال
8 سینا بهرام پور 0 یازدهم شنا
9 اهورا جعفری زاده 0 یازدهم بدنسازی
10 علیرضا جمعه  0 یازدهم فوتبال
11 علی جوانمردی 0 یازدهم فوتبال
12 محمد جوانمردی 0 یازدهم فوتبال
13 سینا خوش هوش 0 یازدهم فوتبال
14 محمد رضا دهقانی 0 یازدهم فوتبال
15 ابوالفضل رضایی 0 یازدهم فوتبال  
16 محمد امین زارع 0 یازدهم فوتبال  
17 ماهان زارعی 0 یازدهم فوتبال
18 محمد باقر سجادیان 0 یازدهم بسکتبال
19 محمد امین سلمانی 0 یازدهم هندبال
20 سالار سیاح نژاد 0 یازدهم بدنسازی
21 امیر محمد شعبانی 0 یازدهم بسکتبال
22 نیما شمشیری 0 یازدهم فوتبال
23 محمد رضا شهریزی 0 یازدهم فوتبال
24 علی عزیزی 0 یازدهم کشتی
25 محمد حسین فخاری 0 یازدهم فوتبال
26 امیررضا فیروزی 0 یازدهم بسکتیال
27 متین قربانیان 0 یازدهم فوتبال  
28 فرهاد کرمی جفرلو 0 یازدهم کشتی
29 حسن گرگین فر 0 یازدهم بدنسازی
30 محمد مباشری 0 یازدهم فوتسال
31 احسان نامداری 0 یازدهم فوتبال
32 ابوالفضل نسیمی 0 یازدهم بدنسازی
33 محمدرضا هاشم زاده 0 یازدهم کوه نوردی
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS