دانش آموزان پایه یازدهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 امیر حسین اسفندیاری بیات 0 یازدهم بوکس  
2 رضا اسفندیاری بیات 0 یازدهم فوتبال  
3 ابوالفضل حاتمی 0 یازدهم فوتبال  
4 رضا حسنی 0 یازدهم اسکیت  
5 حمیدرضا زارع 0 یازدهم بدنسازی  
6 محمد مهدی شاملی 0 یازدهم فوتبال  
7 امیررضا شکوهی 0 یازدهم واترپلو  
8 ابوالفضل شیرعلی پور 0 یازدهم بدنسازی  
9 عباس غلامزاده 0 یازدهم فوتبال  
10 علی فرهمند پویا 0 یازدهم والیبال  
11 محمدامین قایدی نژاد 0 یازدهم والیبال  
12 پوریا گل کار 0 یازدهم بوکس  
13 امیرمحمد منصورآبادی 0 یازدهم فوتبال  
14 محمدعرفان منصورآبادی 0 یازدهم فوتبال  
15 کورش نیک منش 0 یازدهم شنا  
16 سعید هدایت 0 یازدهم فوتبال  
17 امیر ارسلان آباد 0 یازدهم فوتبال  
18 سپهر افروغی 0 یازدهم بدنسازی  
19 مهدی عبدالهی 0 یازدهم بدنسازی  
20 ابوالفضل علی پور 0 دازدهم فوتبال  
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS