دانش آموزان پایه یازدهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 ارشیا اسکندری 0 یازدهم وشوو  
2 علی افشار 0 یازدهم فوتبال  
3 محمرضا اکبری 0 یازدهم بدنسازی  
4 علی اله یاری 0 یازدهم فوتبال  
5 پوریا انصاری پور 0 یازدهم بدنسازی  
6 احسان اوجی 0 یازدهم شطرنج  
7 محمد مهدی باختر 0 یازدهم فوتبال  
8 سینا بهرام پور 0 یازدهم شنا  
9 اهورا جعفری زاده 0 یازدهم بدنسازی
10 علیرضا جمعه  0 یازدهم فوتبال  
11 علی جوانمردی 0 یازدهم فوتبال  
12 محمد جوانمردی 0 یازدهم فوتبال  
13 سینا خوش هوش 0 یازدهم فوتبال  
14 محمد رضا دهقانی 0 یازدهم فوتبال  
15 ابوالفضل رضایی 0 یازدهم فوتبال  
16 محمد امین زارع 0 یازدهم فوتبال  
17 ماهان زارعی 0 یازدهم فوتبال  
18 محمد باقر سجادیان 0 یازدهم بسکتبال  
19 محمد امین سلمانی 0 یازدهم هندبال  
20 سالار سیاح نژاد 0 یازدهم بدنسازی  
21 امیر محمد شعبانی 0 یازدهم بسکتبال  
22 نیما شمشیری 0 یازدهم فوتبال  
23 محمد رضا شهریزی 0 یازدهم فوتبال  
24 علی عزیزی 0 یازدهم کشتی  
25 محمد حسین فخاری 0 یازدهم فوتبال  
26 امیررضا فیروزی 0 یازدهم بسکتیال  
27 متین قربانیان 0 یازدهم فوتبال  
28 فرهاد کرمی جفرلو 0 یازدهم کشتی  
29 حسن گرگین فر 0 یازدهم بدنسازی  
30 محمد مباشری 0 یازدهم فوتسال  
31 احسان نامداری 0 یازدهم فوتبال  
32 ابوالفضل نسیمی 0 یازدهم بدنسازی  
33 محمدرضا هاشم زاده 0 یازدهم کوه نوردی  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS