دانش آموزان پایه دهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 محمدمهدی ابراهیمی 0 دهم والیبال
2 ابوالفضل اسلامی 0 دهم فوتبال  
3 سمیع اکبرپورفرد 0 دهم بدنسازی
4 متین امیدی پور 0 دهم فوتبال
5 پدرام بهمن پور 0 دهم فوتبال
6 محمدعلی بهمنی 0 دهم فوتبال
7 علی پارسایی 0 دهم کشتی فرنگی
8 محمد توکلی 0 دهم فوتبال
9 ابوالفضل جوادی فر 0 دهم فوتبال
10 حسین جوانمردی 0 دهم بدنسازی
11 آرمین جوکار 0 دهم شطرنج
12 یاسان خلیفه 0 دهم فوتبال
13 محمد دهقانی 0 دهم والیبال
14 امیررضا رحیمی بهی 0 دهم بسکتبال  
15 ارشیا رزمجویی 0 دهم فوتبال
16 شروین رزمجویی 0 دهم والیبال
17 پوریا زارعی 0 دهم بسکتبال
18 حمیدرضا سهرابی زاده 0 دهم فوتبال
19 محمدعلی عبدالهی 0 دهم فوتبال
20 امیرعلی عصار 0 دهم فوتبال  
21 آرمین علیزاده 0 دهم والیبال
22 ناصر فتح پور 0 دهم فوتبال
23 شاهرخ کاظمی کرانی 0 دهم فوتبال
24 علیرضا کریمی 0 دهم والیبال
25 هامان مرادی نیا 0 دهم فوتبال
26 رضا مرزبان 0 دهم فوتبال
27 سهیل مسعودی 0 دهم فوتبال
28 محمد مفتاحی 0 دهم پارکور
29 علیرضا ندیمی 0 دهم کاراته
30 ابوالفضل نظرزاده 0 دهم فوتبال
31 ابوالفضل نوذری 0 دهم فوتبال
32 محمدمتین نوروزی 0 دهم فوتبال
33 محمد نیکو 0 دهم فوتبال
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS