دانش آموزان پایه دهم 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی پایه تحصیلی رشته ورزرشی تصویر
1 علی افشار 0 دهم فوتبال  
2 محمدرضا اکبری 0 دهم شنا  
3 علی  اله یاری 0 دهم فوتبال  
4 پوریا انصاری پور 0 دهم بدنسازی  
5 احسان اوجی 0 دهم شطرنج  
6 محمد مهدی باختر 0 دهم فوتبال  
7 سینا بهرام پور 0 دهم شنا  
8 اهورا جعفری زاده 0 دهم بدنسازی  
9 علیرضا جمعه 0 دهم فوتبال  
10 علی جوانمردی 0 دهم فوتبال  
11 محمد جوانمردی 0 دهم فوتبال  
12 آریا خانبازی 0 دهم    
13 سینا خوش هوش 0 دهم فوتبال  
14 محمدرضا دهقانی 0 دهم فوتبال  
15 حامد دهقانیان 0 دهم فوتبال  
16 ابوالفضل رضایی 0 دهم فوتبال  
17 محمد امین زارعی 0 دهم فوتبال  
18 ماهان زارعی 0 دهم پارکور  
19 سید محمدباقر سجادیان 0 دهم بسکتبال  
20 محمدامین سلمانی 0 دهم هندبال  
21 ابوالفضل سمنگل زاده 0 دهم فوتبال  
22 سالار سیاح نژاد 0 دهم بدنسازی  
23 امیرمحمد شعبانی 0 دهم فوتبال  
24 نیما شمشیری 0 دهم فوتبال  
25 محمد رضا شهریزی 0 دهم فوتبال  
26 علی عزیزی 0 دهم کشتی  
27 محمد حسین فخاری 0 دهم فوتبال  
28 امیر رضا فیروزی 0 دهم بسکتبال  
29 فرهاد کرمی 0 دهم کشتی  
30 حسن گرگین فر 0 دهم بوکس  
31 محمد مباشری 0 دهم فوتسال  
32 احسان نامداری 0 دهم فوتبال  
33 ابوالفضل نسیمی 0 دهم بدنسازی  
34 محمدرضا هاشم زاده 0 دهم بوکس  
35          
36          
37          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS