ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی سمت تصویر
1 حیدرعلی کامیاب 0 موسس
2 حمید یگانه شناس 0 مدیر
3 عبدالرضا سرانجام 0 معاون آموزشی  
4 محمد رضا احمدشاهی 0

معاون اجرایی

 

 

5 علی کامیاب 0 امور اداری
6 امین کامیاب 0 امورمالی
7 ناصر وکیل زاده  0 دبیر شیمی
8 ساسان قربانی 0 دارت ، کاراته ، ژیمناستیک
9 حمیدرضا جوانمردی 0 دبیر ریاضی
10 شهرام مهبودی 0 دبیر زبان انگلیسی
11 پیام رفیعی 0 مربی رزمی
12 صادق صفری 0 پینگ پنگ ، هندبال
13   0 دین و زندگی ، عربی  
         
15 سید محمداسماعیل حسینی 0 رشته های توپی
16 امیررضا منصورآبادی 0 آمادگی دفاعی
17 نوراله فرامرزی 0 امور خدمات  
         
         
         

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS