اخبار
مسابقه نقاشی     1394/02/22
تعداد مشاهده  2092
برگزاری لیگ فوتبال و فوتسال دانش آموزی در استان فارس     1393/08/24
تعداد مشاهده  1277
مرکز علمی تخصصی آموز فوتبال فرااندیشان متولی فوتبال دانش آموزی     1393/07/28
تعداد مشاهده  1162
ایران 1 ویتنام 4 ، شکستی تلخ و فراموش نشدنی     1393/06/24
تعداد مشاهده  1105
مصاحبه با خبر پارسی :جریان سازی فرهنگی در ورزش کشور دور ازدسترس نیست     1393/06/16
تعداد مشاهده  1002
یازده فارسی در اردوی تیم ملی امید کشورمان     1393/06/01
تعداد مشاهده  1023
بازدیدمجیدسلیم پور بازیکن سابق تیم ملی کشورمان از مرکز علمی تخصصی آموزش فوتبال فرااندیشان     1393/05/26
تعداد مشاهده  1288
افتخاری دیگربرای جلیل دوران     1393/05/22
تعداد مشاهده  1582
صفحه1 - 2
آرشیو

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS