اخبار
مسابقه نقاشی     1394/02/22
تعداد مشاهده  4773
برگزاری لیگ فوتبال و فوتسال دانش آموزی در استان فارس     1393/08/24
تعداد مشاهده  3901
مرکز علمی تخصصی آموز فوتبال فرااندیشان متولی فوتبال دانش آموزی     1393/07/28
تعداد مشاهده  3760
ایران 1 ویتنام 4 ، شکستی تلخ و فراموش نشدنی     1393/06/24
تعداد مشاهده  3747
مصاحبه با خبر پارسی :جریان سازی فرهنگی در ورزش کشور دور ازدسترس نیست     1393/06/16
تعداد مشاهده  3683
یازده فارسی در اردوی تیم ملی امید کشورمان     1393/06/01
تعداد مشاهده  3677
بازدیدمجیدسلیم پور بازیکن سابق تیم ملی کشورمان از مرکز علمی تخصصی آموزش فوتبال فرااندیشان     1393/05/26
تعداد مشاهده  4087
افتخاری دیگربرای جلیل دوران     1393/05/22
تعداد مشاهده  4135
صفحه1 - 2
آرشیو

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS