به نام خدا

قهرمانی تیم بسکتبال سه نفره هنرستان فرااندیشان در ناحیه 1 شیراز.

با مربیگری: جناب آقای محسن رضایی

و بازیکنان:

1) پوریا زارعی

2) ماکان عیس نژاد بوشهری

3) امیر رضا فیروزی

4) سید محمد باقر سجادیان