به نام خدا

بازدید هیت آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز از هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان به مناسبت هفته تربیت بدنی