به نام خدا

اولیا گرامی و محترم جهت خرید لباس فرم به مدرسه مراجعه کرده و حواله را تحویل گرفته و به آدرس ثبت شده در حواله مراجعه کنند و لباس را خریداری کنند.

با تشکر

هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان