به نام خدا

حضور مربی فوتبال نوجوانان ایران جناب آقای مسعود مقیم در هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در تاریخ دوشنبه 19 تیر 1402 جهت مشاوره ایشان به چند تن از هنرجویان هنرستان برای ادامه مسیر فوتبالی آنها.

http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/de09f41e-29cd-43d7-a5c4-c5d78725db8b.jpg