به نام خدا

شروع به ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی فرااندیشان واقع در بزرگ راه حسینی الهاشمی آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز.

مشخصات این مجموعه بزرگ به شرح زیر می باشد:

1) مساحت: 3150 متر مربع درچهار طبقه.

2) دارای 3 سالن تخصصی.

3) دارای یک سالن توپی.

4) دارای یک سالن سینما.

5) دارای 6 کلاس آموزشی.

6) دارای بخش اداری.

7) دارای سلف سرویس.

8) دارای کافی شاپ.

9) دارای خوابگاه.

لازم به ذکر است که مجوز شروع پس از یک سال در تاریخ 10 تیر ماه 1402 صادر و عملیات اجرایی از شنبه 17 تیر ماه 1402 شروع شد.

با تکمیل این پروژه 30 نفر به صورت مستقیم و دهها نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد.