به نام خدا

رقابت های شنا دانش آموزان متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز در تاریخ 23 / 12 / 1401 روز سه شنبه برگزار شد که دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در این رقابت مقام دوم تیمی مدارس ناحیه 1 شیراز را کسب  کردند.

در این دوره مسابقه دانش آموزان امیر رضا شکوهی در ماده 50 متر آزاد مقام اول محمد رضا اکبری در ماده 50 متر کرال پشت مقام اول و سینا خوش هوش در ماده 50 متر قورباغه را کسب کردند.