به نام خدا

در مورخه چهارشنبه 1401/09 با حضور موسس مدیر و کادر آموزشی هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان و اولیا هنرجویان از بازیکنان و کادر مربیگری تیم فوتسال هنرستان که در رقابت های ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز به مقام قهرمانی دست پیدا کردند تجلیل و قدردانی به عمل آمد.http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/3ee8a3dc-e12b-442a-897f-436eced6792c.jpg