به نام خدا

جلسه انجمن اولیا و مربیان هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان با حضور اولیا هنرجویان و مدیریت و کادر آموزشی این هنرستان در روز مورخ چهارشنبه 1401/09 نظرات خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست سرکار خانم دکتر لشکری روانشناس پایگاه سلامت انقلاب شیراز نکاتی را در رابطه با بهداشت روان و آسیب های موجود در اجتماع به ویژه در حوضه مواد مخدر به اطلاع اولیا هنرجویان رساندند و در پایان نیز اتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان هنرستان برگزار و نفرات انتخاب شدند.http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/8f8e392f-ca19-4c66-9e21-024364893ff4.jpg