مسابقات والیبال دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه یک آموزش و پرورش فارس با حضور تیمهای منتخب از آموزشگاه های متوسطه دوم ناحیه در هفته سوم آبان ماه 1401 برگزار و تیم هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان پس از صعود از مرحله گروهی در مرحله حذفی برابر دبیرستان بوعلی 2 متحمل شکست و از راه یابی به نیمه نهایی باز ماند . http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/b0fa2486-8c15-4e4a-a481-7c4cc6476f55.jpg