هنرستان فراندیشان قهرمان فوتسال ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز

تیم فوتسال هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در رقابت های فوتسال دانش آموزان متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز که از 17 آبان ماه در سالن شهدای آموزش و پرورش برگزار شد پس از شکست رقبای خود به مقام قهرمانی رسید.

هدایت این تیم به عهده سید اسماعیل حسینی بود و این رقابت ها با حضور 27 تیم از آموزشگاه های متوسطه دوم ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز برگزار شد.