دومین دیدار تیم فوتسال هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در روز سه شنبه 17 آبانماه در مقابل تیم فوتسال دبیرستان امام خمینی برگزار که نتیجه این رقابت 3 بر 3 مساوی شد . بنابراین تیم فوتسال هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان با یک برد و یک مساوی با چهار امتیاز به دور بعد مسابقات راه پیدا کرد .http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/d760af7b-f77b-4fc6-92d1-fd6268e2cf4d.jpg