مسابقات فوتسال دانش آموزان متوسطه دوم در ناحیه یک آموزش و پرورش استان با حضور بیش از 25 تیم از دبیرستانها و هنرستانهای ناحیه از روز دو شنبه16 آبانماه 1401 شروع شد تیم فوتسال هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در اولین دیدار به مصاف دبیرستان ایثار رفت و موفق شد با نتیجه 2 بر 1 این تیم را شکست دهد . تیم هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان باید راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه 17 آبانماه به مصاف تیم دبیرستان امام خمینی برود .