کلاسهای بدن سازی هنرجویان هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در سال تحصیلی 1402 - 1401 زیر نظر آقای حسینی در باشگاه ورزشی کربن شیراز در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 7/30 تا 10 صبح برگزار می گردد.