کلاسهای بدن سازی هنرجویان هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان در سال تحصیلی 1402 - 1401 زیر نظر آقای حسینی در باشگاه ورزشی کربن شیراز در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 7/30 تا 10 صبح برگزار می گردد. http://www.fc-faraandishan.com/Upload/News/09c12ef4-f66f-464d-8721-f8fe9480f2ec.jpg