به اطلاع کلیه هنرجویان می رساند زمان ثبت نام در پایه بالاتر ( ارتقا پایه ) هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان تا روز چهارشنبه مورخ 1401/5/19 تمدید شده است لذا مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد . همچنین مهلت انتخاب واحد دوره تابستان نیز تا روز چهارشنبه می باشد .