بنام خدا

یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان و اولیاء آنها انتخاب رشته پس از گذراندن دوره تحصیلات عمومی یا همان ابتدایی و متوسطه اول می باشد ، به هر حال پایه نهم برای دانش آموزان خیلی دارای اهمیت می باشد و دانش آموزان پس از گذراندن این پایه تحصیلی یک تصمیم سخت اتخاذ کنند . 

آنچه مسلم است میل و علاقه فردی دانش آموزان به مشاغل مختلف و توانمندی آنها در این انتخاب نقش موثری ایفا می کند در نظام تحصیلی ایران سالهاست که بخش بزرگی از دانش آموزان به رشته های فنی روی می آورند دلیل آن هم آموزش حرفه های مختلف در دوران تحصیل و آماده حذب به کار شدن در همان رشته پس از اخذ مدرک دیپلم می باشد . 

رشته تربیت بدنی نیز یکی از رشته های فنی است که علامندان به ادامه فعالیت به صورت حرفه ای در حوزه ورزش پس از اخذ مدرک دیپلم آن را انتخاب می کنند . در این رشته تحصیلی که از سال دهم تحصیلی شروع می شود دانش آموزان با رشته های مختلف ورزشی و یک آموزش مقدماتی در کلیه رشته ها آشنا می شوند و آماده جذب به کار و یا ادامه تحصیل در این رشته در سطوح عالی می شوند . 

عمدتا دانش آموزانی که در باشگاهها و یا به صورت انفرادی و حرفه ای ورزش می کنند علاقه بیشتری به ادامه تحصیل در این رشته دارند . امروز ورزش حرفه ای یک صنعت مدرن و چیش رفته است که دارای جذابیتهای فراوانی می باشد و به همین دلیل در حال تبدیل شدن به قطب اول صنعت در دنیاست تا جایی که خیلی از بنگاههای اقتصادی در دنیا در حال گرایش به ورزش هستند و یا صنعت و اقتصاد خود را به آن گره می زنند لذا با توجه به علاقمندی و استقبال مردم کره خاکی از ورزش پیش بینی می شود طرفیتهای بیشتری پیش روی جوانان در ورزش قرار خواهد گرفت و منبعد بیشتر از گذشته از آن خواهید شنید . 

به همین دلیل جوانان زیادی علاقه به ادامه تحصیل و حضور در ورزش داشته و هر سله بر تعداد آنها افزوده می شود البته در کنار منافع اقتصادی و اجتماعی ورزش نباید از تاثیر نقش آن در سلامت فرد و جامعه چشم پوشی کرد که شاید مهمتر از دو بخش پیشین باشد .