طی روزهای گذشته تصاویری از برخورد فیزیکی معلمان با دانش آموزان در فضای مجازی منتشر و عده ای هدفمند قصد تخریب معلمان و نظام آموزشی کشور عزیزمان را دارند بدون شک دشمنان این نظام از هر تلاشی برای ضربه زدن به این کشور و همچنین ایجاد استرس در بین مردم دریغ نخواهند کرد . تهیه برنامه ریزی شده یک کلیپ از برخورد یک معلم با دانش آوز که در روزهای گذشته بارها تکرار شده است گویای این دشمنی و کینه دشمنان ایران اسلامی است دشمنان قبلا همین از طرق مختلف سعی بر این امر داشته اند ، تهیه کلیپ از جشنهای مدارس در مناسبتها و تحریف آن به رقص و پایکوبی و یا هجمه سازی در بازگشایی مدارس پس از کرونا از این دست موارد می باشد . 

در چنین شرایطی همکاران عزیز باید هوشیار باشند تا دشمنان به هدف خود نرسند بدون شک تنبیه بدنی و یا بیان حرفهای رکیک به هیچ عنوان قابل تایید نیست و در شان دانش آموزان این مرز و بوم نمی باشد انشاالله با هوشیاری معلمان و دانش آموزان شاهد وقوع چنین مواردی در مدارس نباشیم .