ثبت نام دانش آموزان در پایه تحصیلی دهم در رشته تربیت بدنی از اول تیرماه 1401 همزمان با ثبت نام کلیه هنرستانهای استان آغاز می شود علاقمنندان به رشته تربیت بدنی می توانند پس از اتمام امتحانات خرداد و دریافت برگ هدایت تحصیلی جهت ثبت نام به این هنرستان واقع در میدان احسان جنب مجتمع تجاری نگین نبش کوچه یک مراجعه نمایند .