با استعانت از خداوند بزرگ و لطف شما همکاران عزیز در تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانها مقرر شده است تا انشاءالله مرکزعلمی تخصصی آموزش فوتبال وابسته به هنرستان غیردولتی تربیت بدنی فرااندیشان  به مدت سه سال متولی فوتبال و فوتسال آموزشگاههای استان فارس باشد ، این مرکز در نظر دارد به منظور شناسایی استعدادها در این بخش رقابتهای فوتبال دانش آموزی را در طول این مدت به صورت لیگ برگزار نماید . قراراست تا شهرستانها و مناطق استان فارس تا پایان آبانماه سال جاری آمادگی خود را برای حضور در این رقابتها اعلام نمایند و یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار جهت هماهنگیهای لازم به اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس معرفی نمایند . علاوه بر این رقابتها شعبات این مرکز نیز در بخشها و شهرستانها تاسیس و کلیه خانواده ها می توانند با ثبت نام فرزند خود در این مرکز نسبت به آموزش آنها اقدام لازم را بعمل آورند .لازم به ذکر است تیمهای منتخب دانش آموزی در کلیه مقاطع تحصیلی از بین فوتبال آموزان این مراکز و فوتبال آموزانی که در رقابتهای دانش آموزی شرکت کرده اند انتخاب خواهند شدامید است کلیه برنامه های این مرکز در طول این مدت به رشد و توسعه فوتبال پایه خصوصا آموزشگاههای استان منجر گردد .