مرکز علمی تخصصی آموزش فوتبال وابسته به هنرستان غیر دولتی تربیت بدنی فرااندیشان این افتخار را دارد تا به مدت 3 سال متولی فوتبال دانش آموزی در فارس باشد . این مرکز که در تابستان گذشته متولی تیم فوتبال دانش آموزی استان فارس در رقابتهای کشوری بود که توانست با همکاری خوب و صمیمانه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس رتبه سوم کشوری را بدست آورد . پس از این رقابتها رایزنیها برای حمایت از فوتبال و فوتسال دانش آموزی شروع و تفاهم نامه ای فیمابین این مرکز و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس منعقد تا طی سه سال آینده با نظارت مستمر آن اداره کل هدایت فوتبال دانش آموزی بعهده این هنرستان باشد . به همین منظور جهت اطلاع رسانی سریع و بموقع در خصوص فعالیتهای مربوط به فوتبال دانش آموزی این سایت طراحی و از این پس وظیفه اطلاع رسانی در این رشته را بعهده دارد . کلیه شهرستانها ، مناطق ، نواحی شیراز و آموزشگاههای تابعه آنها می توانند اخبار و رویدادهای ورزشی خود را در این رشته به همراه عکس یا فیلمهای موجود را جهت نشر و قرار دادن بر روی سایت به آدرس ایمیل این سایت که در بخش ارتباط با ما ثبت شده است ارسال نمایند . قابل ذکر است بعضی از بخشهای این سایت فعال نیست و نیاز به زمان دارد تا ففعال شود که از این بابت از کلیه مخاطبان عذر خواهی می نماییم .