حیدر علی کامیاب در گفت و گو با خبر پارسی به تانیرات اجتماعی و فرهنگی ورزش اشاره کرد و گفت:امروز حداقل در کشور ما فقط فوتبال نیست که گروه های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد،بلکه ورزش هایی مثل کشتی،والیبال،بسکتبال ،وزنه برداری،تکواندو و یا کاراته و چند رشته ورزشی دیگر از جمله هندبال و دومیدانی و یا تیراندازی و فوتسال بواسطه درخشش ورزشکارانشان در میادین مختلف جهانی، اثرات اجتماعی و فرهنگی زیادی را در جامعه باقی گذاشته اند که شایسته است برنامه ریزی مناسبی برای فعالیت های فرهنگی ورزشکاران و تماشاگران صورت گیرد.

این فعال فرهنگی،ورزشی با اشاره به پیشینه شخصیت دانشگاهی دکتر گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفت:برخلاف بسیاری از کشورها که به ورزش به عنوان یک صنعت سودآور تجاری نگاه می شود در کشور ما با توجه به پیشینه مذهبی که وجود دارد از ورزش به عنوان تعالی روح یاد می شود و اکثر باشگاه های ما نیزعنوان فرهنگیورزشی دارند که این مسئله نشان می دهد فرهنگ گوشه ذهن مدیران ورزشی ما جا دارد و اگر می خواهیم محیط ورزشگاه ها محیطی مناسب و به دوراز رفتارهای ناپسند باشد باید عوامل تاثیر گذار در این رفتارها را از بین برد که این امر نیز جز با کار فرهنگی گسترده میسر نمی شود و من معتقدم پیشینه دانشگاهی دکتر گودرزی در این راه پر و پیچ و خم بسیار به کار می آید،چرا که ادبیات گفتاری وی تا امروز ادبیاتی آرام و به دور از جنجال های حوزه پرسروصدای ورزش است و خوشبختانه او جنتلمن وار با لمپنیسم ورزشی مقابله می کند و جریان سازی فرهنگی در ورزش کشور با وجود او دور از دسترس نیست .

مدیر هنرستان ورزشی فرا اندیشان در شیراز با تاکید بر آموزش درست ورزشکاران در سطح پایه گفت: در کنار استفاده از مربیان مجرب فنی در سطوح پایه باید از کارشناسان خبره فرهنگی نیز در تربیت ورزشکاران استفاد ه شود چرا که شخصیت ورزشکاران از سنین پایه شکل می گیرد و وقتی آنها به درستی تربیت فرهنگی شوند در سطح حرفه ای نیز متناسب با موقعیت خود تصمیم می گیرند و در آینده ما کمتر شاهد انتقال تنش از زمین بازی به سکوها خواهیم بود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد وزارت ورزش و جوانان در انتخاب مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، به سابقه فرهنگی و پایگاه اجتماعی کاندیداهای این حوزه در استان ها نیز توجه کند چرا که راس یک اداره که عنوان با مسمای جوان را نیز با خود یدک می کشد باید در حوزه فرهنگی نیز برای جوانان دارای برنامه باشد و از توجه صرف به ورزش قهرمانی دوری کند بویژه اینکه بالاترین شخصیت ورزشی کشور خود یک فرد دانشگاهی و شخصیت فرهنگی است.