یازده بازیکن تیم ملی امید کشورمان فارسی هستند ، حاج مسعود مقیم مربی تیم ملی امید کشورمان با مدیر این سایت گفت از این یازده نفر یک نفر از باشگاه برق شیراز و ده نفر از باشگاه فجر شهید سپاسی می باشند که به تشخیص کادر فنی تیم ملی امید کشورمان برای حضور در این تیم انتخاب شده اند . انتخاب این افراد و یازده بازیکن تیم فوتبال دانش آموزی استان فارس جهت حضور در تیم ملی فوتبال دانش آموزی کشورمان خود بیانگر شایستگیهای جوانان فارسی در این رشته پرطرفدار می باشد ، بنابراین لازم است تا با یک برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده نسبت به شناسایی این استعدادها درجای جای استان اقدام  تا در گام اول بازیکنان مورد نیاز تیمهای فوتبال استان تامین و باشگاهها متحمل هزینه های هنگفت این روزهای فوتبال کشورمان نشوند و در گام بعدی این جوانان خود سرمایه ای باشد برای فوتبال این استان در آینده .