مجید سلیم پور بازیکن دهه 50 تیم ملی فوتبال کشورمان که فعلا برای چند روزی در شیراز است از دفتر مرکز علمی تخصصی آموزش فوتبال فرااندیشان بازدید کرد . او که بازیکن تیم برق شیراز نیز بوده است از عدم توجه به فوتبال پایه در استان فارس گلایمند بود و اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این پایگاه علمی و با تعامل با آموزش و پرورش در حفظ استعدادهای فوتبال این استان توفیقاتی حاصل شود . مجید سلیم پور مقیم امارات است و همه ساله در تابستان برای بازدید از اقوام و دوستان چند روزی راهی شیراز می شود برای او آرزوی توفیق و سلامتی روز افزون می نماییم .