تیم منتخب فوتبال دانش آموزان فارس در رقابتهای فوتبال دانش آموزان کشورکه در روزهای گذشته به میزبانی تبریز برگزار شد با مربیگیری جلیل دوران مربی نام آشنای فوتبال کشور به مقام سومی دست یافت ، همچنین 11 بازیکن از فارس به اردوی تیم ملی دانش آموزی کشور دعوت شدند که این امر می تواند افتخار بزرگی برای فارس و شخص جلیل دوران باشد . دوران که از مربیان ورزش آموزش و پرورش است بارها و در مواقع مختلف نشان داده است که توان انجام کارهای بزرگ را دارد ، او که در سالهای نه چندان دور گذشته بازکنان زیادی را تحویل تیمهای بزرگ استان و کشور داده است هیچگاه به حق و حقوق خود نرسیده و همیشه زحمات او به پای دیگران نوشته می شود . در سالهایی که او همزمان مربی تیم امید فجر شهید سپاسی شیراز بود و هدایت تیم منتخب دانش آموزان استان را نیز بعهده داشت هرسال بیش از بیست یا سی بازیکن به تیمهای لیگی استان معرفی می کرد و به همین خاطر بود که تیمها مقتدرانه در رقابتهای پیش رو حاضر می شدند ، متاسفانه در طول 8 سال گذشته با ضعیف شدن فوتبال آموزشگاههای فارس و تعطیل شدن رقابتها یا عدم اعزام تیم ها به رقابتهای کشور بدلیل سلایق فردی این روند کند و سیر نزولی پیدا کرد . اما از سال جاری او مقتدرانه به خانه خود بازگشته است و باز هم بازویی است برای فوتبال دانش آموزی استان . برای او که از مربیان زحمت کش و صاحب نام استان فارس است آرزوی موفقیت می نماییم .