ارائه انواع کتب آموزشی در ورزش از قبیل زبان نگلیسی تخصصی ، هدایت ورزشی ، روان شناسی ورزشی و.. به زودی توسط مرکز علمی تخصصی فوتبال فرااندیشان جهت اطلاعت بیشتر در این خصوص به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید .