شرکت فرااندیشان ارائه کننده کلیه لوازم ورزشی خصوصا البسه آمادگی دارد تا برای کلیه واحدهای آموزشی البسه دلخواه شما را با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت تهیه نمایید . مدیران واحدهای آموزشی و یا نماینده آنها می توانند با ارائه تقاضای کتبی پس از دیدن از نمایشگاه این شرکت لباسهای مورد نیاز دانش آموزان خود را به صورت گروهی یا انفرادی سفارش و تحویل نمایند . جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص با تلفتهای 7-6312206 و یا به دفتر شرکت واقع در فرهنگ شهر ایستگاه 14 نبش کوچه 33 پلاک 22 مراجعه نمایید .